Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego


“PARTNER” S.C. Łukasz Bohosiewicz, Maciej Szczęsny
realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich
“Rozpoczęcie wynajmu kamperów jako dywersyfikacja działalności w odpowiedzi na skutki epidemii COVID-19”.

Celem projektu jest odbudowanie i wzmocnienie pozycji rynkowej firmy
przez dywersyfikację działalności i uruchomienie wynajmu kamperów.

Wartość projektu: 1095291,57 PLN
Kwota dofinansowania: 800000,00PLN


Contact

Rybnicka Street, No. 34
Żory (44240), Poland
lukasz@kriss-sport.com
YouTube channel
FanPage

Newsletter

Register to our newsletter and be updated with the latests information regarding our amusement machines, offers and much more.

Cookies policy

We use cookies and similar technologies to help us understand how people use our site so that we can keep improving our Platform. You can read more about it here.

Home | Amusement Machines | Expos | Downloads | ROPS | EU | Support | Contact | Kampery

Copyrights 2023 - Kriss-Sport | Created by BlackTie.co